ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางส่วนที่กรมอาชญากรรมได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งค์ตัดไม้ที่ผิดกฎหมายกระตุ้นให้แผนกนี้ถอนรากออก เจ้าหน้าที่ป่าไม้เกือบ 10 แห่งได้มีส่วนเกี่ยวข้องและถูกลงโทษตามคำสั่งของ RFD ต้นเดือนนี้ FPOC และหน่วยงานของ Phayak Prai ได้ยึดไม้ปาร์เก้ (pratu) จำนวนกว่า 300 แผ่น

รวมทั้งไม้ซุงจำนวนประมาณ 20 ชิ้นจากโรงงานแปรรูปไม้ในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งค์ไม้ที่นำโดยจีน Mu Lan เจ้าหน้าที่ป่าไม้หลายคนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและได้ถูกไล่ออกแล้ว นาย Cheewap Cheewatham หัวหน้าหน่วยงานของ Phayak Prai กล่าวก่อนหน้านี้ว่าการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการตามการบุกเข้ามาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของเครือข่ายสมาชิกแก๊งไม้ที่นำโดยชาวจีนภายใต้การนำของ “เมืองลาน” การจู่โจมทำให้นายสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้คำแนะนำให้หน่วยงานเร่งรัดการสืบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งบงการรวมทั้งหมู่เกาะลันตาซึ่งยังไม่สามารถหาที่อยู่ได้