การเจรจาประสบความสำเร็จ RCEP จะเป็นข้อตกลงการค้าพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสมาชิก RCEP คิดเป็นสัดส่วนถึง 28% ของ GDP ทั่วโลกและมากถึง 30% ของมูลค่าการค้าโลก ในปีพ. ศ. 2561 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศ RCEP มีมูลค่าถึง 70 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะนี้การส่งออกของไทยไปยังประเทศ RCEP

คิดเป็นร้อยละ 58 ของการส่งออกทั้งหมดของราชอาณาจักรตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ หลังจากการประชุม AEMR เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซียนจะประชุมกันอย่างน้อยสามครั้งผ่านส่วนที่เหลือของปี 2019 เพื่อสรุปการเจรจาภายในเดือนพฤศจิกายน กลยุทธ์การเจรจาต่อรองของเราคือการทำให้แน่ใจว่าสมาชิกอาเซียนมีตำแหน่งร่วมกันในบทต่าง ๆ ของการเจรจา RCEP ชุติมากล่าวกับผู้สื่อข่าว นี่จะเป็นเป้าหมายสำคัญของการประชุม AEMR และการประชุม RCEP ต่อไปนี้ เมื่อสมาชิกอาเซียนยืนอยู่บนพื้นฐานร่วมกัน 10 ประเทศในอาเซียนสามารถเริ่มผลักดันสมาชิก RCEP ที่เหลืออีกหกคนเพื่อประนีประนอมในประเด็นสำคัญในปัจจุบันในฐานะกลุ่มคน