บริษัท เล็ก ๆ ในธุรกิจการเกษตรและธุรกิจแปรรูปอาหารเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินงานของพวกเขาการสำรวจพบ นายณัฐวร์ธรารุ่งโรจน์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวานนี้กล่าวว่าการสำรวจของมหาวิทยาลัยพบว่า 2.9% ของ บริษัท สามารถปรับใช้เทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 ในการดำเนินงานได้สำเร็จ

ในบรรดา บริษัท ที่สำรวจพบว่า 72 เปอร์เซ็นต์ยังคงอยู่ในขั้นตอน 2.0 โดยใช้แรงงานและเครื่องเล็ก ๆ ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เครื่องหนักโดยใช้เทคโนโลยี 3.0 ส่วนใหญ่ร้อยละ 23 รวมทั้ง บริษัท ขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาแรงงานมาก บริษัท ที่เข้าร่วมจำนวนมากประมาณร้อยละ 42 ทราบว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของตน ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,219 บริษัท กล่าวว่าพวกเขาได้นำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการดำเนินธุรกิจแล้ว ปัจจุบันมี บริษัท อีคอมเมิร์ซประมาณ 66%